Meerwaardebelasting

Wanneer meerwaardebelasting betalen?
Termijnen:
  • Na aankoop: 5 jaar
  • Na schenking: 3 jaar, enkel indien de aankoop door de schenker max. 5 jaar vóór de verkoop plaats vond
  • Voor bouwgrond: 8 jaar (eerste 5 jaar verhoogd tarief van 33%)
  • Na erfenis: 2 jaar

Uitzondering: als je al minstens 12 maand gedomicilieerd was in de woning (gezinswoning) => geen meerwaardebelasting

Berekening:

  • Aankoopprijs wordt vermeerderd met 25%
  • Per jaar in bezit, wordt er 5% bijgeteld
  • Werken van een geregistreerde aannemer mogen er ook bijgeteld worden
  • Verkoopkosten mogen afgetrokken worden (erelonen,…)

Berekening:

Tarief: 16,5% + crisisbijdrage + gemeentebelasting.

De meerwaarde moet aangegeven worden in de personenbelasting.

Basis na schenking: de waarde van de schenkingsakte.

Basis na erfenis: bij verkoop binnen de 2 jaar, moet je voor de meerwaarde een bijkomende aangifte doen voor de successierechten. Verder zijn er geen meerwaardebelastingen.

Boetes:

Vlabel regelt die rechten en kan tot 5 jaar na akte een aanpassing vragen voor schenking en tot 2 jaar na akte voor de successie.

Je moet de tekort betaalde rechten bijbetalen + een boete van 10%  of meer van het tekort betaalde bedrag. De hoogte van die boete is afhankelijk van het percentage dat verkeerd aangegeven is.

 

0